Veľký tanečný večer, Bratislava, október 2015 Veľký tanečný večer, Bratislava, október 2015 Veľký tanečný večer, Bratislava, október 2015 Veľký tanečný večer, Bratislava, október 2015